A arte da India representa claramente tres aspectos fundamentais da cultura india: relixión, natureza e erotismo. En canto á relixión, as representacións artísticas adoitan amosar elementos prototípicos do budismo, o islam, o hinduísmo e incluso o cristianismo. A natureza está representada por pinturas nas que aparecen ríos, montañas ou árbores características da paisaxe india. Finalmente, o erotismo móstrase como un símbolo indiscutible da fertilidade masculina e feminina. Na imaxe, podes ver unha representación de jataka o conto jataka, Relato budista que mostra unha das etapas do Buda histórico e dos seus discípulos no proceso de alcanzar a iluminación. Tes toda a información en: «Costumes indios«.

Tes toda a información en: "Costumes indios".