Panamá é un país situado no extremo sueste de Centroamérica cuxo idioma oficial é o español. O sector turístico representa unha gran parte da economía do país, con turistas procedentes principalmente de Estados Unidos, Europa, Canadá, América Central e do Sur, cada un con diferentes requisitos de entrada que vos mostramos a continuación.

Abaixo tes un índice con todos os puntos que imos tratar neste artigo.

Documentación e visado

Dependendo da nosa orixe, teremos que prestar atención aos requisitos de entrada no país que debemos cumprir. Non obstante, estes son os documentos básicos que todo visitante debe levar consigo: • Pasaporte en vigor
 • Billete de volta ao país de orixe
 • solvencia económica

Todos os turistas, independentemente da súa orixe, teñen que presentar o pasaporte válido (con polo menos tres meses para a data de caducidade) e o billete de volta, así como demostrar que teñen solvencia económica para obter permiso para cruzar a fronteira a través do Servizo Nacional de Fronteiras (SENAFRONT).

Se precisa ou non un visado dependerá do país de orixe da persoa, incluídos os estados membros do Sistema Económico Latinoamericano e Caribeño (SELA). As autoridades de inmigración da República de Panamá requirirán un tipo de visado ou outro segundo a orixe de cada persoa.

Abaixo amósanse os países que requiren cada tipo de visado, así como os que se benefician do acordo de supresión de visados ​​e os que non requiren visado para ingresar.

Visa de entrada e saída múltiple

Aquelas persoas que desexen permanecer en territorio panameño por un período superior a tres meses e solicitaron o visado temporal ou permanente, terán que solicitar un Tramitación da tarxeta durante 3 meses mentres agardan que se conceda o visado.

Se despois de tres meses aínda non se concedeu o visado, deberá renovarse e prorrogarse ata un ano. Polo tanto, necesitaremos un visado de entrada e saída múltiple ao país, que lles permita saír e regresar ao país libremente durante o período de espera.

Visado de curta estancia

Concédese un visado de estadía curta aos estranxeiros que non pretendan establecerse como residentes no país e cuxa estadía non excederá de 9 meses, xa que este período de tempo é improrrogable. Abaixo amósanse os sete tipos de visas de curta estancia existentes:

 1. Visa de estancia curta en Panamá por negocios
 2. Visa de curta estadía en Panamá para investigadores e científicos
 3. Visa de estancia curta en Panamá para visitar a familiares
 4. Visa de curta estadía en Panamá para tratamento médico
 5. Visa de curta estancia en Panamá para asistencia humanitaria internacional
 6. Visa de estancia curta en Panamá como comerciantes e investidores por leis especiais
 7. Visa de estancia curta en Panamá para o sector bancario

Tarxeta de turismo (TT-3)

As persoas que non precisen solicitar un visado deben obter o Tarxeta de turismo (TT-3) no momento de chegar ao aeroporto de Panamá. No seguinte listamos o países que poden entrar en Panamá cun TT-3:

 • A: Antigua e Barbuda, Anguilla, Antillas Holandesas
 • B: Bahamas, Barbados, Belice
 • C: Canadá, Columbia
 • D: Dominicana
 • E: EUA
 • G: Granada, Güiana
 • I: Illas Caimán, Illas Virxes (EUA)
 • J: Xamaica
 • M: Martinica, México, Montserrat
 • P: Porto Rico
 • S: San Cristóbal, Santa Lucía, San Cristóbal e Nevis, San Vicente e Granada
 • T: Trinidad e Tobago, Turks e Caicos
 • V: Venezuela

Esta tarxeta ten un custo de dez dólares americanos (8 euros) e, se non a adquirimos a través da compañía aérea coa que voamos, podemos mercala ás autoridades de inmigración cando cheguemos a Panamá. Os cidadáns dos países que precisan un visado selado poden optar por ingresar en Panamá cunha tarxeta de turismo ou un visado selado.

Visa autorizada (VA-1)

O visado autorizado é obrigatorio para aqueles países cuxos cidadáns, por motivos relacionados coa política de inmigración, precisan autorización previa da Dirección de Migracións para entrar en Panamá.

Pódese solicitar dúas formas: desde o país de orixe ou a través dunha persoa interesada que reside en Panamá. A persoa que vai viaxar deberá especificar se é por motivos turísticos ou de inmigración. Unha vez feita a solicitude, Migration deberá aprobala para que o interesado poida entrar en Panamá.

A continuación listamos os países que requiren un visado autorizado:

 • Cuba
 • Haití
 • Surinam

Visa sellada (VE-2)

O visado estampado non require autorización previa da Oficina de Migracións e pódese obter no consulado panameño ou traelo xa estampado do país de orixe do turista. Os países que se indican a continuación deben ingresar a Panamá cun visado selado segundo a duración da súa estadía:

 • Se a estadía supera os 30 días: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Colombia, Dominica, Granada, Güiana, Xamaica, Martinica, México, Montserrat, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos e Venezuela.
 • Se a estadía supera os 90 días: Anguila, Antillas Holandesas, Estados Unidos, Illas Caimán, Illas Virxes (EUA), Porto Rico, Saint Kitts, Santa Lucía, Saint Kitts e Nevis e San Vicente e Granada.

Turistas da República Dominicana están obrigados, calquera que sexa a duración da súa viaxe, a presentar un visado selado. Os ecuatorianos, en cambio, desde xuño de 2015 xa non teñen a obriga de adquirir un visado para entrar en Panamá.

Supresión de visados ​​(ASV-4)

Para os seguintes países, eliminouse a necesidade dun visado porque o manteñen acordos recíprocos con Panamá: Arxentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguai e Uruguai.

Exención de visa (EV-5)

Os seguintes países non precisan presentar visa para entrar en Panamá, así que os documentos mencionados na sección Documentación requirida: Dinamarca, Vaticano (Santa Sé), Chipre, Exipto, Alemaña, Austria, Bélxica, España, Finlandia, Francia, Holanda (Países Baixos), Hungría, Israel, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte, Grecia (República Helénica), Singapur e Suíza .

Importar

O réxime de control aduaneiro da República de Panamá autoriza a importación de produtos estranxeiros sempre que se presenten os seguintes documentos: • Factura comercial orixinal: que debe incluír o nome e enderezo do lugar onde se establece a empresa ou a persoa que vende a devandita mercadoría.
 • Proxecto de lei: debe incluír polo menos os seguintes nomes: remitente ou remitente, comprador ou destinatario en Panamá e porto de partida e desembarco. Tamén debe figurar o destino final do devandito produto, así como a marca de cada artigo, o número de paquetes, o peso, a descrición e o prezo, tanto na moeda orixinal na que se realizou a transacción como no seu equivalente. en balboas (moeda nacional de Panamá).
 • Certificado fitosanitario: Os produtos de importación restrinxida considéranse drogas e plantas con fins medicinais, armas de fogo cando non con fins militares, explosivos e municións, así como outros artigos de defensa persoal non letais. Para a importación dos artigos anteriores, débese solicitar un certificado fitosanitario para verificar que cumpren os requisitos de importación fitosanitarios especificados. Estes certificados só se emitirán para tal fin. Para obter máis información, podes facer clic en este enlace.

migración laboral

Calquera cidadán estranxeiro que desexe traballar en Panamá terá que solicitar o Tarxeta de Permisos de Traballo, que se concederá se cumpre os requisitos da lexislación panameña en relación coa tramitación dos permisos de traballo, que se enumeran a continuación.

Os requisitos básicos

 • Solicitude ou poder: debe presentarse o orixinal e unha copia en papel normal, que debe incluír o enderezo completo de ambas as partes (empregado e empresario).
 • Catro fotos tamaño carnéAdemais, a parte traseira de cada un debe incluír o nome completo do traballador.
 • Certificado da Dirección de Migracións e Naturalización: debe figurar nela o estado de inmigración da persoa que o solicita.
 • Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade do solicitante

Estranxeiros cun cónxuxe panameño

Estes son os documentos que debe presentar todo traballador estranxeiro cun cónxuxe de nacionalidade panameña:

 • Fotocopia do pasaporte do interesado: deberá presentar unha fotocopia da páxina onde aparecen os seus datos de identificación.
 • Certificado de matrimonio: deberá ser expedido polo Rexistro Civil.
 • Documento nacional de identidade do cónxuxe
 • Certificado de nacemento do cónxuxe: deberá obterse no Rexistro Civil.
 • Tarxeta de migración
 • Certificados de nacemento dos nenos (se os hai)

Estudios

Os cidadáns estranxeiros que queiran estudar na República de Panamá, xa sexan nun centro público ou privado de nivel básico, intermedio, superior ou especializado, están autorizados a facelo se os seus estudos son normais e son recoñecidos polo Ministerio de Educación de Panamá. . Ademais, debes cumprir os requisitos mencionados a continuación:

 • Afiliación ao Rexistro de Inmigración: pódese facer a través da Dirección de Migracións e Naturalización e ten que cubrir un formulario. Se o estudante é maior de idade, pode facelo só. Se, en caso contrario, é menor de idade, entón o responsable do menor terá que emitir unha carta que deberá ser autenticada polo consulado. Nel, terá que declarar que é responsable e asumir todos os gastos económicos do estudante.
 • Matrícula en todas as materias: o estudante debe matricularse en todas as materias que correspondan ao plan de estudos, xa sexa bimensual, trimestral, semestral, anual, etc. e polas horas da mañá.
 • Presentación do xustificante de rexistro ante o Consulado de Panamá: Este documento debe estar en castelán. No caso de que o orixinal non estea en castelán, terá que ser traducido por un tradutor xurado autorizado polo goberno de Panamá.

Naturalización

Para poder solicitar obter un Carta da naturezaTerá que vivir no país durante polo menos 5 anos ou 3 no caso de que o seu cónxuxe teña residencia permanente en Panamá. Nesta solicitude debe incluír os seguintes documentos:

 • Solicitude e poder
 • Cinco declaracións extraxudiciais prestadas ante o xuíz do circuíto civil do seu país de orixe
 • Certificado de situación de inmigración
 • Certificado da Oficina de Cedación ou, no caso de cidadáns españois, dunha Oficina de Emisión
 • Solvencia financeira (a través dunha carta de emprego, a conta de resultados e unha carta de referencia bancaria)
 • Nacionalidade do interesado
 • Fotocopia do pasaporte válido do interesado
 • Dúas fotos tamaño carné

Acordo Panamá-Italia

Xurdiu o Acordo Panamá-Italia Tratado de Amizade, Comercio e Navegación entre a República de Panamá e a República Italiana co fin de que os cidadáns italianos gocen da condición de residentes en territorio panameño.

Deste xeito, aqueles cidadáns italianos latinoamericanos, americanos ou europeos que teñen a dobre nacionalidade, poden presentar unha solicitude ao Servizo Nacional de Migracións e, deste xeito, obter un visado permanente e, con el, o tratamento dos residentes permanentes de Panamá.

Podes obter máis información sobre este acordo facendo clic en este enlace.

Crisol de carreiras

O programa Panamá, crisol de carreiras Consistiu nun extraordinario proceso de regularización migratoria levado a cabo polo Servizo Nacional de Migracións de Panamá.

A través deste proceso extraordinario, aqueles cidadáns estranxeiros interesados ​​en obter a nacionalización panameña poderían iniciar os correspondentes procedementos de legalización, sempre que cumprisen os requisitos correspondentes.

Non obstante, a última edición do programa Panamá, crisol de carreiras tivo lugar en 2014 e a partir de 2015, este programa xa non é válido.

Calquera estranxeiro que decida vivir en Panamá debe aceptar realizar o correspondente procedemento de inmigración para obter algúns dos diferentes tipos de visados ​​que xa existen segundo as leis panameñas.

Carné de conducir

Para os cidadáns estranxeiros que ingresen en Panamá como turistas, non será necesario obter unha licenza panameña; poden conducir co seu permiso de conducir estranxeiro.

Por outra banda, os inmigrantes que desexen permanecer en Panamá máis de tres meses e queiran conducir terán que obter unha licenza panameña dos Servizos de tránsito centroamericanos (SERTRACEN).

Para iso, terán que facer 36 horas de clase teórica e 20 horas de condución práctica baixo a supervisión dun axente da Autoridade de Tránsito e Transporte Terrestre.

Só podes obter permiso das categorías A, B, C ou D. Para coñecer os documentos que deben presentarse ao completar o procedemento, fai clic en este enlace.

Vacinas recomendadas

Aínda que sen vacinas obrigatorias para a entrada ao país, recoméndanse moi a continuación:

 • Febre amarela (especialmente nas épocas de choiva)
 • Febre tifoidea
 • Hepatite A e B.
 • Tétano

Ademais, se imos visitar zonas como Bocas do Toro e Darién debemos saber que existe o risco de contratar malaria.

Este artigo compartiuse 943 veces. Levamos moitas horas recollendo esta información. Se che gustou, compártea, por favor: