A comida india é un dos trazos máis distintivos dentro dos costumes deste país. Representa a diversidade cultural presente na India cos seus múltiples sabores e ingredientes, entre os que se descartan o arroz, as leguminosas e as especias. Tes toda a información en: «Costumes indios«.

Tes toda a información en: "Costumes indios".