O Festival Holi ou, simplemente, Joli é unha celebración de orixe india e de natureza tradicionalmente relixiosa. A súa fama é tal que hoxe a súa celebración estendeuse a Europa e Estados Unidos, entre outros países. A orixe de Holi débese á mitoloxía hindú, así como ao hinduísmo. Consiste en tirar pos de tiku de cores como símbolo de perdón, esquecemento e liberación dos erros pasados. Tes toda a información en: «Costumes indios«.

Tes toda a información en: "Costumes indios".