Se es dun país que non pertence á Unión Europea nin ao Espazo Económico Europeo, poderá estudar en Noruega durante unha tempada terás que solicitar un visado de estudante. Con este permiso poderá permanecer no país sen ningún problema. Tes toda a información en: «Consellos, documentación e requisitos para viaxar a Noruega«.

Tes toda a información en: "Consellos, documentación e requisitos para viaxar a Noruega".