Ao traballar Noruega, as persoas de fóra da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo deben ter un permiso de residencia. Dependendo das características do teu traballo, debes solicitar un tipo ou outro. Tes toda a información en: «Consellos, documentación e requisitos para viaxar a Noruega«.

Tes toda a información en: "Consellos, documentación e requisitos para viaxar a Noruega".