Un dos aspectos que os brasileiros valoran cando fan negocios con outra persoa é a confianza. Polo tanto, as negociacións son bastante tranquilas e é importante coñecerse ben antes de pechar un acordo. O saúdo formal é o apretón de mans. Tes toda a información en: «Tradicións e costumes do Brasil«.

Tes toda a información en: "Tradicións e costumes do Brasil".