A xente brasileira adoita estar bastante preto do resto. Mentres dúas persoas falan, é normal que se manteña o contacto corporal. En canto ao saúdo, depende da zona onde esteamos, é típico dar un, dous ou tres bicos. Tes toda a información en: «Tradicións e costumes do Brasil«.

Tes toda a información en: "Tradicións e costumes do Brasil".