Algunhas tradicións indíxenas sobreviven nas zonas montañosas de Arxentina. Un deles é o Festival Pachamama, no que se fan ofrendas á terra para agradecerlle todo o que deu aos seus habitantes. Tes toda a información en: «Costumes americanos: tradicións de América por países«.

Tes toda a información en: "Costumes americanos: tradicións de América por países".