Cando se elaborou este mapa, a principios do século XX, aínda non se vivira a I e II Guerra Mundial, na que Xapón sufriría grandes danos, entre os que destacan as bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Tes toda a información en: «Mapas de Xapón: imaxes e información«.

Tes toda a información en: "Mapas de Xapón: imaxes e información".