A doutrina do Islam é orar todos os días en dirección á Meca dende o lugar onde está cada musulmán. Tes toda a información en: «Introdución aos costumes e tradicións: o Islam«.

Tes toda a información en: "Introdución aos costumes e tradicións: o Islam".