En caso de cancelación do voo, a compañía aérea encargada de realizar o voo deberá informar aos pasaxeiros cunha antelación mínima de 14 días. Non obstante, o pasaxeiro non terá dereito a indemnización se a compañía aérea pode demostrar que a cancelación se debe a circunstancias extraordinarias fóra do seu control. Tes toda a información en: «Dereitos dos pasaxeiros aéreos: como reclamar a Aena«.

Tes toda a información en: "Dereitos dos pasaxeiros aéreos: como reclamar a Aena".