El turismo gay, LGBT ou homosexual é unha rama do turismo dirixida exclusivamente á comunidade formada por lesbianas, gais, bisexuais e transexuales. Tes toda a información en: «Turismo gay ou LGTB: definición, opcións e principais destinos«.

Tes toda a información en: "Turismo gay ou LGTB: definición, opcións e principais destinos".