O Muro das Lamentacións en Israel é un dos lugares máis importantes para a cultura hebrea. Neste Estado séguense as tradicións do xudaísmo, xa que é a crenza predominante entre os habitantes. Tes toda a información en: «Tradicións do mundo: costumes culturais e sociais«.

Tes toda a información en: "Tradicións do mundo: costumes culturais e sociais".