Tradicionalmente, para que teña lugar unha voda hindú, debe haber un acordo previo entre as familias. O matrimonio normalmente organízase entre persoas da mesma clase social e cun status similar. Tes toda a información en: «Tradicións do mundo: costumes culturais e sociais«.

Tes toda a información en: "Tradicións do mundo: costumes culturais e sociais".