Entre 1910 e 1966, a moeda legal de Australia era a libra australiana. Unha libra equivalía a vinte xelins e un xelín a doce peniques. Despois disto, o Dólar australiano. Tes toda a información en: «Moeda australiana: información e imaxes do dólar australiano«.

Tes toda a información en: "Moeda australiana: información e imaxes do dólar australiano".