Neste mapa atopamos a ruta de varios dos ríos máis destacados de Marrocos. Algúns deles desembocan no mar Mediterráneo e outros no océano Atlántico. Un dos máis importantes é o río Draa, que ten 1.100 km de lonxitude. Tes toda a información en: «Mapas de Marrocos«.

Tes toda a información en: "Mapas de Marrocos".