Neste mapa político do Perú podemos ver a situación de cada un dos seus departamentos. Como se reflicte nela, o departamento máis grande é Loreto, no norte do país, cuxa capital é Iquitos. Tes toda a información en: «Mapas de Perú: imaxes e información«.

Tes toda a información en: "Mapas de Perú: imaxes e información".