Neste mapa podemos ver a situación de Perú, de cor azul, e Bolivia, de rosa, en 1860. Neste ano, ambos países xa eran independentes de España, polo que a súa era colonial rematara. Tes toda a información en: «Mapas de Perú: imaxes e información«.

Tes toda a información en: "Mapas de Perú: imaxes e información".