A creación do taoísmo atribúese a Lao-tzu, un vello profesor chinés. Tes toda a información en: «Introdución ás costumes e tradicións: o taoísmo«.

Tes toda a información en: "Introdución ás costumes e tradicións: o taoísmo".