Neste mapa ilustrativo pódese ver a situación dos barrios máis importantes de París. En francés coñécense como Boroughs e en total hai vinte. Adoitan representarse con números romanos, é dicir, do I ao XX. Tes toda a información en: «Guía turística de París«.

Tes toda a información en: "Guía turística de París".