Danzas típicas dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos atopamos unha importante variedade de danzas típicas. Coñece aos máis destacados, entre eles o country e o hip hop.

Tradicións en Alemaña

En Alemaña hai tradicións que poden resultar estrañas para outros países. Estes costumes realízanse a diario nos aniversarios, vodas, Nadal, etc.

Traxes típicos de América

Como se visten en cada un dos países americanos? Cal é o significado dos teus traxes rexionais actuais? Non perda este resumo por países.