Persoas dalgúns países como Arxentina ou México non precisan solicitar un visado para entrar nos Países Baixos. Só precisan ter un pasaporte válido emitido nos últimos 10 anos. Tes toda a información en: «Consellos, documentación e requisitos para viaxar a Holanda«.

Tes toda a información en: "Consellos, documentación e requisitos para viaxar a Holanda".