Os cidadáns da maioría dos países necesitan un visado para viaxar a China. Á hora de solicitalo é necesario presentar algúns documentos. Un deles é un pasaporte cunha validez mínima de seis meses. Tes toda a información en: «Consellos, documentación e requisitos para viaxar a China«.

Tes toda a información en: "Consellos, documentación e requisitos para viaxar a China".