Sentarse na zona das ás ten as súas vantaxes e inconvenientes. Como vantaxe, destacamos o feito de que son os asentos máis estables de todo o plano, xa que están no punto onde se xuntan os tres eixos do avión. Como inconveniente, moitos pasaxeiros quéixanse destes asentos porque as ás obstaculizan as vistas desde a fiestra. Tes toda a información en: «Como escoller o mellor asento no avión«.

Tes toda a información en: "Como escoller o mellor asento no avión".