La antiga civilización exipcia está rodeado de misterios. A día de hoxe seguen estudándose as súas construcións e gravados, xa que causan gran interese. Está considerado un dos grandes imperios da historia. Tes toda a información en: «A civilización exipcia: situación, organización e características«.

Tes toda a información en: "A civilización exipcia: situación, organización e características".